PISMENI PRIJEVODI

  • bez ovjere
  • s ovjerom / ovjerovljeni prijevod

EKVIVALENT Vam nudi prijevode s ovjerom na više jezika.

Za koje dokumente Vam je potrebna ovjera ?

U pravilu se ovjerovljuju sva uvjerenja i isprave koji se prevode za službene svrhe, kao npr. školske svjedodžbe i diplome, rodni, vjenčani i smrtni listovi, rješenja o rastavi, vozačke dozvole, potvrde o osiguranju, najrazličitije potvrde i ugovori kao i druge isprave za koje službe zahtijevaju ovjerovljeni prijevod.

Ovjerovljavati prijevode smiju samo stalni sudski tumači koji ih svojim pečatom i potpisom čine valjanim.